Ми замишљамо каква ће бити дигитална будућност. Интерактиван и међусобно повезан свет, ефикасан, интелигентан, безбрижан, сигуран и подржан висококвалитетним услугама. Иновациони центар доприноси овом свету кроз технолошка решења која утичу на пословање наших клијената и померање тржишта. Стварамо нове услуге за дигиталну економију. Помажемо у трансформацији постојећих производа у паметне системе. Сматрамо да је иновација покретачка снага индустрије, изграђена на темељима ефикасних и сигурних софтверских система. Ми се обавезујемо на стварање квалитетнијих пословних могућности за наше клијенте. Лабораторија за ИКТ и софтверско инжењерство обезбеђује широк спектар софтверских решења за клијенте из науке, образовања и индустрије.

Услуге

Софтверска решења за предузећа и партнере из привреде
Планирање и дизајн софтверских система
Развој коришћењем савремених технологија као што су: JavaScript framework, Microsoft технологије, Ruby on Rails и PHP
Консултантске услуге из области инсталације, имплементације и одржавања софтверских решења

 

Cloud технологије (веб и мобилне корисничке апликације)
Експертиза у области различитих софтверских архитектура, технологија и
платформи
Серверска архитектура, анализа података, развој веб софтвера
Развој апликација за мобилне/таблет уређаје

 

Веб решења за предузећа и партнере из привреде
Развој веб портала
Развој система за управљање документима (ДМС) и активностима на
пројектима (ПМ)
Софтверске платформе

 

Аутоматска интелигентна обрада података
Машинско учење и data mining
Проналажење образаца у великом броју података
Анализа и аналитика података

Технологије

Проверене и савремене технолошке платформе: Java, JSF, Spring Framework, JPA, Hibernate, Ruby on Rails, PHP, .NET и други.
Нови SPA framework: React, Angular, Ember, Meteor, итд.
Базе података: PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL, MariaDB (MySQL), MongoDB.
Модерни стандарди веб технологија, HTML 5, последње верзије CSS (SASS, LESS, StyledComponents, …) прилагођени најпознатијим претварачима (SEO).
Софтверски алати за пословну аналитику – наменски развијена решења за сваког клијента.