• Учење не би требало да стане по добијању дипломе. Инжењерска струка захтева учење, усвајање нових вештина и истраживање нових технологија током целог живота.
    • Циљ нам је да подржимо континуирану едукацију јачањем младих инжењера са кључним вештинама и подршком старијих инжењера са знањем из најновијих технологија. Имајући у виду тај циљ, Иновациони центар организује курсеве и обуку за инжењере електротехнике као и инжењере других техничко–технолошких наука. Како се технологије и развојни трендови динамично мењају, тако се мења и тржиште рада. У ИКТ индустрији неке области стручности постају редундантне, док се друге развијају и имају сталну потражњу. Из тог разлога обезбеђујемо професионалну преквалификацију и преусмеравање ка ИКТ-у ради бољег позиционирања на тржишту рада. Сваки курс је ораганизован у малим групама и вођен од стране наших истакнутих предавача – професора и сарадника са Електротехничког факултета, Универзитета у Београду. Иако обезбеђујемо стандардизоване курсеве и програме за појединце, специјализовали смо се и за обуку запослених која се реализује у сарадњи са заинтересованим компанијама. За такве групе прерађујемо и прилагођавамо материјал за учење, примере и пројекте према њиховој области интересовања и индустрији, што резултује са високо мотивисаним приправницима који брзо и ефикасно усвајају нове материјале и знање. По завршетку финалног теста, без обзира на тип курса, добија се званичан сертификат за стечене вештине.

Услуге

ИТ курсеви за инжењере и студенте
Курсеви за компаније
ИТ преквалификације
Курсеви електротехнике и рачунарства