Анализа покрета доњих екстремитета

Развили смо сензорски систем за објективну анализу и евалуацију образаца хода. Систем је лаган и малих димензија, тако да се може једноставно поставити на тело. Сензорске јединице садрже 3Д инерцијалне сензоре (акцелерометри и жироскопи) и отпорне сензоре силе (енг. force sensing resistors). Поставка сензора коју ми препоручујемо подразумева постављање једне сензорске јединице по сваком сегменту обе ноге. Основни циљ наших истраживања је развој методологија за обраду и анализу сигнала који се добијају применом ових инерцијалних сензорских јединица. 

Наши напредни алгоритми за дигиталну обраду сигнала омогућавају објективно праћење правилности образаца хода. Ова методологија је посебно значајна за праћење моторних поремећаја, напретка болести и успешности терапије и ефикасности моторне контроле (функционална електрична терапија). 

Посебну пажњу дајемо клиничким применама развијених алгоритама за анализу хода код пацијената оболелих од паркинсонизма. То укључује развој специфичних алгоритама за обраду сигнала који омогућавају праћење образаца хода који су карактеристични за ову групу пацијената.  

Поред класичних параметара хода, у оквиру имплементираних клиничких истраживања развили смо и нове алгоритме за препознавање промена и поремећаја у обрасцу хода (нпр. „фризинг“ хода) и класификацију ових специфичних епизода хода. 

11/03/2018

Развој софтвера и хардвера