БАЗИС – Веб апликација за безбедност и заштиту на раду

Апликација је намењена вођењу образаца и извештавању у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, као и пратећим Правилницима. Апликација је реализована као веб апликација са раздвојеним клијентским и серверским делом, који међусобно комуницирају путем REST веб сервиса. Апликација се заснива на следећим технологијама: Ember JS, Node JS, Spring, PostgreSQL, Jasper Reports.

Апликација омогућава једноставну евиденцију и извештавање, са минималним уносом података. Могућност пропуста је елиминисана јер апликација корисника обавештава о потребним акцијама како би се испоштовали сви прописи везани за заштиту на раду; Сви генерисани извештаји се чувају у архиви. Модуларност делова апликације омогућава независне измене и лако проширење и реализацију других типова клијената. Коришћење веб сервиса нуди лаку могућност интеграције са другим системима (нпр. кадровска евиденција).

11/03/2018

Развој и имплементација апликације