ИТ преквалификације

Програм уједињених нациј за развој (УНДП) развио је програм за едукацију и професионалну преквалификацију у ИКТ сектор. програм је формиран да подржи и допринесе повећању броја професионалаца у ИТ сектору. Програм је реализован у сарадњи са Владом Републике Србије и УНДП. 

Електротехнички факултет Универзитета у Београду је у оквиру првог циклуса спровео курсеве Java и PHP програмских језика за 100 учесника из Београда и Ваљева, док су у другом кругу курсеви обухватили 40 учесника из Београда. 

ИЦЕФ је обезбедио праксу за најбоље учеснике, који су добили прилику да реализују пројекте и практично примене стечено знање.

09/03/2018

ICT internships