ИТ решења за свакодневну клиничку праксу

У времену дигиталних трансформаицја, медицински радници и даље често користе папирне форме за прегледање пацијената, или снимају податке у својим офлајн електронским базама (најчешће Excel табеле). Ови ресурси су оскудни и тешко доступни за велики број медицинских радника, индивидуализовани (подаци нису у стандардизованом облику) и не користе све предности које данашњи развој у области савремене анализе великих скупова података дозвољава.

Наше решење је нова софтверска апликација и регистар за ефикасно и аутоматизовано прегледање пацијената у клиничким условима. Систем ће бити доступан и као веб и као мобилна апликација. То омогућава лекарима да приступају евиденцији било када и са било код места. Снимљени подаци се могу поредити међу пацијентима, или са претходним информацијама одређеног пацијента, али и извести у стандардизованом облику за даљу статистичку анализу. Поред тога, систем ће подржавати аутоматску анализу снимљених података коришћењем интегрисаним алгоритмима вештачке интелигенције.

Производ је намењен здравственом сектору, без ограничења у погледу медицинских специјалности. Примарни корисници су медицински радници који врше испитивања и прегледе пацијената, али и запослени у медицинским и фармацеутским установама које се баве различитим истраживањима са лековима или медицинском опремом. Индиректно, систем могу користити Министарство здравља, различити статистички заводи или Републички фонд за здравствено осигурање, који, користећи прикупљене податке, могу пружити статистичке информације које могу бити од кључног значаја за унапређење здравства на националном нивоу.

 

11/03/2018

Развој софтвера, оснивање репозиторијума, интелигентна обрада података, извоз података