ИЦЕФ дестилерија

ИЦЕФ дестилерија представља интегрисани систем за управљање, визуелизацију и аквизицију дестилационог процеса, реализован применом напредних комерцијалних контролера, мобилних веб технологија заснованих на принципима cloud технологија и интернет ствари. 

Савремен приступ производњи захтева ефикасну примену модерних технологија киако би се побољшао квалитет финалног производа, смањиле цене производње и повећала продуктивност. Ипак, због великих трошкова и сложених технологија, аутоматизација дестилационог процеса није широко распрострањена и примењена, нарочито међу малим и средњим произвођачима алкохолних пића. 

У оквору овог пројекта, развијен је интегрисан систем који подржава визуелизацију и надгледану контролу коришћењем веб интерфејса у реалном времену који се може користити на регуларном рачунару или мобилном телефону (Android/iOS). Систем омогућава и аквизицију и складиштење свих релевантних података пратећи принципе интернет ствари и cloud технологија. 

Потенцијални корисници би имали индустријску платформу одличних перформанси која не би укључивала додатне трошкове осим трошкова који су потребни за основну опрему. На овај начин, развијена технологија се приближава свим произвођачима алкохолних пића и произвођачима нове дестилационе опреме. 

Поред ниских иницијалних трошкова улагања, технологија омогућава веома поуздане перформансе, јер су све примењене компоненте дизајниране за рад у индустријском окружењу. Додатно, систем је изграђен модуларно пружајући могућност унапређења система и различитих компоненти у зависности од потреба и захтева крајњих корисника. 

Партнер на овом пројекту је компанија UNO-LUX д.о.о. Пројекат је финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

11/03/2018

Развој контролног система (са принципима Интернет ствари), мобилна веб апликација за супервизирану контролу, аквизиција података на бази cloud технологија