Курсеви из аутоматике и контроле

Курсеви су намењени истраживачима и инжењерима у области електротехнике који желе да прошире и унапреде своје знање из области аутоматике и контроле. 

Едукација се базира на концепту тотално интегрисане аутоматизације Siemens компаније. Учесници курсева ће имати могућност да уче о програмабилним логичким контролерима и теоријским основама и практичним вештинама коришћења фреквенцијских конвертера у модерним регулисаним електричним погонима са асинхроним моторима. 

Курсеви се могу изводити за учеснике са различитим нивоима предзнања – од учесника без претходног знања, преко учесника са основним знањем, до учесника са завршеним универзитетским нивом образовања. 

09/03/2018

Унапређење вештина и знања