Паметан отпад – Студија изводљивости

Предмет ове студије било је испитивање могућности за унапређење постојећег система за управљање отпадом, у циљу смањења трошкова, повећања ефикасности и профита. 

Други значајни мотив за унапређење постојећег система је заштита животне средине. 

 

Праћењем расположивости контејнера могуће је планирати руте возила за пражњење пуних канти како би се елиминисали непотребни одласци на места празних или полупразних канти. На тај начин смањила би се потрошња горива и трошење возила (амортизација) и повећала ефикасаност рада радника и возача. Поред тога, компанија би имала информације о могућем складиштењу отпада за рециклажу и могла би направити премештање непрофитабилних и неекономичних простора за отпадне контејнере. Циљ студије био је да се предложи увођење IoT концепта у циљу унапређења система за управљање отпадом.

11/03/2018

Студија изводљивости