Прорачун звучне изолације грађевинских конструкција

Aпликација служи за обрачун звучне изолације грађевинских конструкција. Урађена је у складу са европским стандардом ЕН 12354 и Правилником о заштити од буке у зградама (Службени гласник Републике Словеније, 10/12). Прорачуни у апликацији обухватају израчунавање изолације од спољашње буке и изолације од ваздушног и ударног звука између двеју просторија. Намењена је архитектама – пројектантима који желе проценити ниво звучне изолације различитих структура. Кроз апликацију се могу генерисати извештаји који су део пројектне документације Елабората о заштити од буке.

11/03/2018

Развој апликације