Систем за интерактивну терапију деце са аутизмом

Користимо ИКТ технологије за развој различитих едукативних апликација и игара намењених деци са аутизмом. Систем је дизајниран на основу специјалних инструкција терапеута, лекара и родитеља. 

Игрице могу да користе деца школског и предшколског узраста. Дизајн и начин награђивања су оптимизовани за децу са аутизмом, пружајући поједностављен, разнобојан и интерактиван кориснички интерфејс, надградњу нивоа, персонализацију игара и параметре који се користе за евалуацију. 

Дизајниране апликације омогућавају родитељима и терапеутима да раде са децом на много лакши начин и да надгледају њихов напредак који се базира на кванититативниј евалуцији извођења. 

Систем се састоји из три модула:

  • Комуникациони модул: таблет/мобилне апликације за побољшање социјалних интеракција и комуникације (Windows, Android и iOS),
  • Моторички модул: озбиљне игре базиране на коришћењу Кинект технологија за вежбање просторне координације и моторике,
  • Когнитивни модул: таблет/мобилне апликације за унапређење интеракција помоћу социјалних прича, и емотивне интелигенције. 

Систем омогућава праћење кинематичких параметара, покрета и одговора детета, омогућавајући увид у стање и прогрес детета као и формирање препорука за будући терапеутски рад. 

Додатно, коришћењем система дете са аутизмом може се играти са својим пријатељима, што подстиче природну и спонтану инклузију. Пошто су сви уређаји повезани на интернет, резултати играња могу се послати на централни сервер омогућавајући даљу анализу. 

Пројекат је финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

11/03/2018

Развој софтвера