ФИМЕС - Информациони систем за финансије и ХР

ФИМЕС је информациони систем за кадровску евиденцију, обрачун зарада и хонорара, вођење финансијског пословања, књиговодства и материјалног пословања, евиденцију и вођење пројеката, вођење архиве докумената. Систем је заснован на следећим технологијама: Spring (Spring Framework, Spring Security, Spring WebFlow), JSF, RichFaces, Facelets, JPA/Hibernate, PostgreSQL, JasperReports, Apache POI за Excel подршку, Spring подршка за интеграцију, REST сервисе, Jackson за JSON подршку. Систем је намењен буџетске установама, приватним фирмама и компанијама, фондацијама и удружењима. Кориснички интерфејс је компатибилан са свим оперативним системима и модерним претраживачима. 

11/03/2018

Развој, имплементација и управљање информационим системом