ФИС – Факултетски информациони систем

ФИС је информациони систем који има кључну улогу у планирању и извођењу наставних процеса, вођењу евиденције о настави, студентима и предавачима. Систем је заснован на следећим технологијама: Spring (Spring Framework, Spring Security, Spring WebFlow), JSF, RichFaces, Facelets, JPA/Hibernate, PostgreSQL, JasperReports, Apache POI за Excel подршку, Spring подршка за интеграцију, REST сервисе, Jackson за JSON подршку. 

До сада, систем је имплементиран на више од тридесет факултета, виших школа и универзитета. ФИС омогућева високо аутоматизован процес рада, ефикасно дигитално извршавање свих административних послова, интеграцију са ФИМЕС системом, веб порталом за студенте и веб порталом за запослене.

11/03/2018

Развој, имплементација и управљање информационим системом