HARISMO

Процес пуштања у рад, развоја и имплементације контролних система је и даље конзервативан и није постигао значајније унапређење у поређењу са другим инжењерским областима. Током последње деценије, аутоматика је значајно напредовала. Ипак, како би се постигао пун ефекат и развоја, потребно је увођење додатних иновација. Пуштање контролних система у рад захтева пуно времена, нарочито у фабрици. Поред тога, накнадно примећене грешке у дизајну производа много се теже уклањају. Све то доводи до значајног пораста у времену и потребних ресурса, и последично до високих трошкова производа и губитка на компететивности. 

Због тога је инициран развој софтверског и хардверског симулатора индустријских процеса у реалном времену – HARISMO. Основна идеја је да се омогући дизајн, тестирање и адаптација параметара контролног система. Додатно, симулатор омогућава извођење тестова иницијализације у лабораторијским условима, као и едукацију оператера и радника, и то на жељеној локацији независно од фабрике. Систем са основним могућностима и функцијама је развијен у оквиру пилот пројекта. 

HARISMO ће садржати одређене модификације у односу на развијени пилот симулатор. Унапређења ће омогућити имплементацију развијеног симулатора у великим индустријским постројењима, комплексним процесима и дигиталним фабрикама у различитим инжењерским областима. Софтверска платформа ће бити развијена у дистрибуираном окружењу, што ће омогућити развој робусног решења који може да издржи мултиплицирано оптерећење. Додатно, омогућиће се коришћење апликације од стране великог броја радника истовремено. Применом cloud инфраструктурне технологије биће омогућена контрола удаљених система унутар великих постројења. Систем ће бити тестиран у аутентичним индустријским окружењима.

11/03/2018

Значајно унапређење и проширење функционалности симулатора у реалном времену; унапређење корисничког интерфејса; развој и интеграција нових библиотека индустријских компоненти; хардверска подршка других мрежних протокола