КОНКУРС „ИЗРАДА НОВОГ ВИЗУЕЛНОГ ИДЕНТИТЕТА ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА“

КОНКУРС ЈЕ ЗАТВОРЕН. Пристигло је 57 пријава. За даље информације о конкурсу и резултате пратите нашу интернет страницу.

Институт Никола Тесла позива заинтересоване стране, појединце и групе аутора да доставе конкурсне елаборате идејно-графичког решења визуелног идентитета (логотипа) Института Никола Тесла.

Информације о Институту Никола Тесла

Савремена електротехника и енергетика, телекомуникације, обновљиви извори енергије, аутомобилска индустрија почивају на изумима Николе Тесле. Највеће међународно признање великом научнику јесте јединица за јачину магнетног поља у међународном СИ систему. Највеће признање домаће науке Николи Тесли јесте име Електротехничког института у Београду, основаног 1936.године.
У Институту се чува телеграм који је, почетком 1936. године, чувени научник послао генералном секретару Друштва за оснивање института Николе Тесле у коме се сагласио са том идејом: „Слажем се сасвим јер сам осведочен судећи према сличном американском искуству да ће институт бити од велике користи…“. Тиме је Институт постао једина институција на целом свету која има писану сагласност Николе Тесле да носи његово име.
Данас, делатност Института обухвата стратешке студије, испитивање и дијагностику опреме и система као и развој технологија у електроенергетици. Истраживачко-развојни рад Института одвија се у четири центра: Центар за електроенергетске системе, Центар за аутоматику и регулацију, Центар за електроенергетске објекте и Центар за електромерења. У оквиру Института ради и акредитована Лабораторија за испитивање и еталонирање.
Више о Институту можете прочитати на следећем линку.

Конкурс

Идејно-графичко решење визуелног идентитета Института Никола Тесла треба да представља идентитет и вредности установе. Може бити као:
А. Идејно – графичко решење које садржи дизајн новог, иновативног логоа, и/или
Б. Идејно – графичко решење које садржи редизајн постојећег логоа Института Никола Тесла који можете преузети на линку.
Приликом израде, неопходно је обратити пажњу на следеће техничке детаље:
Идејно решење мора бити развијено кроз три варијанте: на српском (ћирилица и латиница), као и на енглеском. Званични скраћени назив Института на српском језику је Институт Никола Тесла АД, док је на енглеском Nikola Tesla Institute. Уколико се користи скраћени назив за потребе знака, користити НТИ и за српски и за енглески језик.
Предложено решење мора бити оригинално дело аутора и не сме садржати делове ниједног другог ауторског дела. Достављена решења не смеју бити претходно објављивана, или на други начин јавно дистрибуирана и не смеју кршити права трећих лица.

Учешће у конкурсу

Учешће у конкурсу је отворено за све појединце и групе аутора.
Право учешћа на конкурсу немају:

 • Чланови конкурсне комисије по овом конкурсу и са њима повезана правна и физичка лица
 • Представници Института Никола Тесла (директор, чланови Скупштине, и са њима повезана правна и физичка лица)
 • Запослени и радно ангажована лица у институту Никола Тесла и са њима повезана правна и/или физичка лица.

Лица која желе да учествују у конкурсу треба да поднесу конкурсну документацију коју чине идејно решење и уредно попуњена пријава на конкурс ( у даљем тексту „пријава“ ). Конкурсна документација се подноси на е-маил адресу office@ic.etf.bg.ac.rs са обавезном назнаком „КОНКУРС-ИЗБОР ЛОГОТИП-а ИНСТИТУТА Никола Тесла.“, у року од 21 дана од дана објављивања конкурса.
Конкурсна документација достављена након истека рока неће бити узета у обзир.
Једно лице може поднети више различитих пријава и идејних решења, у одвојеним конкурсним документацијама.

Пријава треба да садржи
 • Податке подносиоца (име и презиме, е-маил адресу и број телефона)
 • Изјаве подносиоца о прихватању услова конкурса, изворности дела, као и о искључености трећих лица из ауторства над истим.
 • Изјаву да је идејно решење којим се конкурише настало искључиво за потребе овог конкурса, те да није објављивано и коришћено у друге сврхе. Под објавом дела се сматра и предаја идејног решења на било који вид конкурса, са изузетком пријаве на претходни конкурс НТИ који је поништен.
Идејно решење конкурса треба да садржи
 • Нови логотип/знак Института, укључујући варијације ако је то примењиво (нпр. варијације боја, црно-беле верзије, варијације величина) како бисте показали његову универзалност.
 • Најмање два, а највише пет приказа примене новог визуелног идентитета (mock-up могућих пратећих материјала: web, меморандум, коверта, итд.)
 • Писано образложење елабората (документ или презентација у којој се објашњава основна идеја дизајна, симболика и сви релевантни детаљи о новом визуелном идентитету) максималне дужине до 250 речи.

Поступак одлучивања и критеријуми за избор

Након окончања рока за подношење пријава комисија састављена од 5 чланова које именује Институт Никола Тесла, одлучује о победнику конкурса.
Конкурсни поступак се одвија у два круга. У првом кругу комисија формира ужу листу од највише 5 идејних решења. Жири задржава право да од учесника чија решења буду одабрана за други изборни круг захтева одређене адаптације идејног решења. Учесници конкурса чија идејна решења буду одабрана за други изборни круг дужни су да доставе идејно решење у векторском фајлу заједно са књигом графичких стандарда.

Идејна решења ће се оцењивати по њиховој визуелној привлачности и квалитету дизајна, а у складу са следећим критеријумима:

 • идентификација (оригиналност, препознатљивост, аутентичност, трајност, упечатљивост, …);
 • значење (повезаност са именом и ликом Николе Тесле, разумљивост, отпорност на злоупотребу, …);
 • естетика (атрактивност, мера апстракције и једноставности, избор боја и пратећих елемената, …),
 • технологија (примењивост, изведба детаља, …).

По утврђивању уже листе, приступа се другом изборном кругу у којем се одлучује о победнику конкурса. Конкурсна комисија ће свим заинтересованим запосленим у Институту Никола Тесла на посебној седници затвореног типа представити радове који су ушли на ужу листу и приликом коначног одлучивања уважити њихова мишљења и узети их у обзир.
У случају да ниједно идејно решење није изабрано, Институт Никола Тесла задржава право да не прогласи победника и поново одржи конкурс.
Резултати конкурса ће бити објављени у року од 15 дана од дана окончања конкурсног поступка.

Награда

Првопласирано идејно решење, односно аутор победничког решења биће награђен са 100.000,00 динара.

Победничко решење

Институт Никола Тесла намерава да користи победничко решење као свој логотип.
Аутор победничког решења је сагласан да идејно решење прелази у власништво Института Никола Тесла који га даље може употребљавати без његових додатних одобрења.
Аутор победничког решења преноси сва имовинска и друга права аутора, Институту Никола Тесла, након што му буде исплаћена награда за победу на конкурсу.
Институт Никола Тесла има право, уколико се јави потреба, да од аутора захтева одређена прилагођавања идејно-графичког решења.