ИЦЕФ услуге, активности и пројекти су организовани у оквиру ИЦЕФ лабораторија, у складу са релевантним инжењерским областима. Лабораторијама и пројектима руководе универзитетски професори и инжењери са међународним искуством.

Будуће технологије

      • Да ли имате иновативне идеје?
      • Да ли мислите да можемо да сарађујемо?