ДИЛЕМА – Веб апликација за учење о хигијени и здравим обрасцима понашања

Представљамо Вам нову веб апликацију ДИЛЕМА развијену у оквиру педагошке компоненте пројекта „Јачање капацитета здравствених установа за имплементацију принципа адекватног водоснабдевања, санитације и хигијене у здравственим установама, укључујући подршку ромским породицама у овим областима (WASH)“. Пројекат се реализује од стране УНИЦЕФ-а, а у сарадњи са Републичким институтом за јавно здравље „Др Милан Јовановић – Батут“. Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду је развио дизајн и техничка решења апликације, док је публиковање апликације и доступност стручној јавности обезбедио Завод за унапређивање образовања и васпитања.

Апликација ДИЛЕМА пружа прилику деци/ученицима за учење и ширење знања о хигијени и здравим обрасцима понашања.

Апликација садржи 10 задатака који кроз игролику форму мотивишу децу/ученике да уче о значају одржавања личне и хигијене окружења ради унапређивања здравља и хуманих услова живота. Апликацију одликује флексибилност у зависности од контекста у коме се примењује, а описана је кроз питања и одговоре. Задаци су намењени деци предшколског узраста и ученицима млађих разреда основне школе, а намењени су како за индивидуални рад, тако и за рад у мањим и већим групама, код куће или у школи/предшколској установи.

На следећем линку можете испробати апликацију и сазнати више информација.