АВИО-ТРОН – сарадња ИЦЕФ-а и Aerostrutture S.p.A.

AVIO-ТRON је заједнички пројекат Иновационог центра Електротехничког факултета у Београду и компаније Aerostrutture S.p.А. ситуиране у Риму, вођен од стране проф. др Антонија Ђорђевића.

Пројекат се заснива на употреби интелигентних материјала и ефикасних технологија за побољшање структура или компоненти у области ваздухопловства и аеронаутике захваљујуц́и њиховим интринзичним електронским карактеристичним својствима. Крајњи циљ пројекта је могућност дигитализације површине крила путем механизма који се повезује са даљинским електронским системом који је у стању да унапред детектује било какве варијације или структурне аномалије посматраног објекта.

Користећи AVIO-ТRON систем, компанија Aerostrutture S.p.А ће се опремити сопственом технологијом са изузетним карактеристикама за аеронаутичку и железничку индустрију.

Завршена је имплементација прве три фазе пројекта. Пројектни тим ће до краја текуће године индустријским партнерима представити резултате истраживања и прве тестове примене.